INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV  O  PREVÁDZKE  MŠ 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin je nasledujúca:   

04.07. – 15.07.2016  pre prihlásené deti v prevádzke naša MŠ v triedach č. 1 a 3        

18.07. – 22.07.2016  pre prihlásené deti MŠ 9.mája

25.07. – 29.07.2016  pre prihlásené deti MŠ Radlinského

01.08. – 05.08.2016 pre prihlásené deti MŠ Komenského 

08.08. – 12.08.2016 pre prihlásené deti MŠ Hronského

15.08. – 02.09.2016 pre prihlásené deti v prevádzke naša MŠ 

Riadna prevádzka školy bude obnovená od 05.09.2016

Všetkým veľkým aj malým želáme krásne letné prázdniny!!!

                                           

Facebook