Vitajte v materskej škole Severka!

6.7.2017

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Aktivity detí v mesiaci Máj

Nové video!

                                                                  OZNAM

Režim prevádzky  MŠ počas letných prázdnin pre prihlásené deti:

 03.07. – 07.07.2017      

10.07. – 14.07.2017      

21.08. – 25.08.2017     

28.08. – 31.08.2017      

 Riadna prevádzka MŠ vo všetkých triedach v novom školskom roku 2017/2018 začína dňa 04.09.2017.

ŠKOLNÉ:

 Deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny v režime prevádzky našej MŠ čase 03.07. – 14.07.2017 a 21.08. – 31.08.2017 platia poplatok za dieťa – školné 14 € (v prípade dieťaťa do 3 rokov 30€ ).

 Prihlásenie dieťaťa na dochádzku počas letných prázdnin je záväzné a poplatok musí rodič uhradiť najneskôr do 30.06.2017 na účet MŠ:

 IBAN: SK2309000000000261956043

 Poplatok sa môže vrátiť len v prípade ochorenia dieťaťa a včasného predloženia potvrdenia od lekára o neprítomnosti dlhšej ako 30 dní.

 STRAVNÉ:

Stravu uhradiť na účet:

IBAN: SK9309000000000260683792

 

 

 

Facebook