Vitajte v materskej škole Severka!

9.2.2016

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií: -
Bezpečnostno-preventívne podujatie v MŠ
Fašiangové pečenie
Karneval

Vážení rodičia,

v mene všetkých detí materskej školy si vás

dovoľujeme osloviť a poprosiť vás i vašich

priateľov o  poukázanie 2%  daní z príjmov

fyzických osôb na neinvestičný fond

materskej školy pod názvom

„Našim deťom n.f.“,

ktorý bol založený za účelom podpory

a skvalitnenia výchovno-vzdelávacej

činnosti v MŠ.

Tlačivo (Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane ) si môžete za týmto účelom vyzdvihnúť u triednych učiteliek, alebo je k dispozícii na stránke MŠ v sekcii Na stiahnutie. 

Tlačivo je potrebné vyplniť  a k nemu doložiť  potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane, tieto 2 tlačivá doniesť do MŠ, kde  bude spoločne so všetkými odovzdané na daňovom úrade.

ĎAKUJEME!!!

Facebook