Vitajte v materskej škole Severka!

4.11.2017

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Aktivity detí v mesiaci Október

Nové video!

        POĎAKOVANIE

Materská škola SEVERKA na Ul. 5.apríla,  ako víťaz výzvy obchodného reťazca  TESCO „ Vy rozhodujete, my pomáhame“,  by sa touto cestou chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí svojim hlasovaním   podporili  projekt našej MŠ.  Pretavením spolupatričnosti a  podpory zo strany rodičov, zamestnancov školy, či širokej verejnosti, bolo slávnostné odovzdávanie symbolického šeku z rúk riaditeľa obchodného domu TESCO v Bánovciach nad Bebravou. Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov vybudujeme  na školskom dvore nový drevený altánok, ktorému sa počas celého roka budú tešiť všetky deti, ktoré navštevujú našu MŠ. Získané prvenstvo a úspech nami predkladaného projektu je pre našu MŠ nielen vyjadrením spoločného záujmu všetkých zainteresovaných o vytváranie čo najlepších podmienok pre deti navštevujúce našu MŠ, ale je to  zároveň veľkou výzvou a  záväzkom pokračovať v modernizácii a skvalitňovaní edukačného procesu s deťmi predškolského veku v našej MŠ. Za  všetky deti našej MŠ vyslovujeme veľké ĎAKUJEME!!!!

Facebook