Vitajte v materskej škole Severka!

27.9.2016

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Kreslím, kreslím, maľujem

                                                             

                   INFORMÁCIE  PRE  RODIČOV  O ÚHRADE POPLATKOV 

V školskom roku 2016/17 sa poplatky spojené s pobytom dieťaťa v MŠ nebudú avizovať formou lístkov, ale je potrebné, aby si rodič  vybral jemu vyhovujúci spôsob úhrady školného a stravy za svoje dieťa: internetbankingom, trvalým príkazom, vkladom v hotovosti,

pričom suma za školné a stravu sú počas celého školského roku nemenné – strava 27,- €, školné 14,- €                (v prípade dieťaťa do 3 rokov 30,- €)

Na konci školského roku budú všetky preplatky za stravu (vzniknuté neprítomnosťou dieťaťa v MŠ) vrátené rodičom.

IBAN MŠ: SK23 0900 0000 0002 6195 6043 

IBAN ŠJ: SK93 0900 0000 0002 6068 3792

V prípade akýchkoľvek nejasností je možné sa  informovať u riaditeľky či vedúcej ŠJ.

 

Facebook