Vitajte v materskej škole Severka!

22.10.2015

Uverejnené fotografie z uskutočnenej akcie – Deň jablka

8.10.2015

Uverejnené fotografie z uskutočnenej akcie – Šarkaniáda

6.10.2015

Uverejnené nové fotografie tried

 

S potešením oznamujeme širokej verejnosti, že naša materská škola rozšíri svoje kapacity o novootvorenú triedu. O možnosti prijatia vášho dieťaťa do materskej školy sa informujte na tel.čísle 038/7603020 alebo najlepšie osobne.

Prevádzka novej triedy bude zahájená k  11.1.2016

Facebook