Vitajte v materskej škole Severka!

22.1.2018

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Aktivity detí v mesiaci December

OZNAM

Dňa 26.01.2018 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách prostredníctvom zamestnancov CPPPaP  test školskej zrelosti 5 – 6 ročných detí. Výsledky testovania budú doručené rodičom detí. 

Facebook