Vitajte v materskej škole Severka!

18.4.2018

Uverejnené fotografie z uskutočnených akcií:
- Aktivity detí v mesiaci Marec

Vážení rodičia,

v mene všetkých detí materskej školy si vás dovoľujeme osloviť a poprosiť vás i vašich priateľov o  poukázanie 2%  daní z príjmov fyzických osôb na neinvestičný fond materskej školy pod názvom

„Našim deťom n.f.“,

ktorý bol založený za účelom podpory a skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.

Všetkým vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Facebook