Personálne zloženie

Riaditeľka školy:
Mgr. Helena Šulová

Učiteľky:
Mgr. Helena Šulová
Danka Zitová
Katarína Pikuláková
Viera Medeková
Iveta Janáčová
Jana Chudivániová
Nadežda Ďurkáčová
Katarína Krchlíková
Mgr. Barbora Pittichová
Tatiana Urbančoková
Iveta Hanková

Údržbár:
Ján Cipka

Upratovačky:
Jana Mišinová
Jarmila Géciová
Mária Pilátová

Hlavná kuchárka:
Marta Ferová

Vedúca ŠJ:
Edita Manáková

Kuchárky:
Monika Krchníková
Janka Pašková
Patrícia Banáková

Pani učiteľky a ich triedy