Triedy

Školský rok 2022/2023

Katarína  Pikuláková, Danka Zitová

2 – 3 ročné deti

Tatiana Urbančoková, Iveta Hanková

3- 4 ročné deti

Viera Medeková, Iveta Janáčová

4 – 5 ročné deti

Jana Chudivániová, Nadežda Ďurkáčová

5 – 6 ročné deti

Mgr. Zuzana Karasová, Eva Žitňanová

4 – 7 ročné deti