Triedy

Školský rok 2022/2023

Katarína  Pikuláková, Danka Zitová

3 – 4 ročné deti

Tatiana Urbančoková, Iveta Hanková

3- 5 ročné deti

Viera Medeková, Iveta Janáčová

5 – 6 ročné deti

Jana Chudivániová, Nadežda Ďurkáčová

4 – 6 ročné deti

Mgr. Zuzana Karasová, Eva Žitňanová

2 – 3 ročné deti