Triedy

Školský rok 2020/2021

Katarína  Pikuláková, Danka Zitová

4 – 5 ročné deti

Tatiana Urbančoková, Iveta Hanková

5- 6 ročné deti

Viera Medeková, Iveta Janáčová

2 – 3 ročné deti

Jana Chudivániová, Nadežda Ďurkáčová

3 – 4 ročné deti

Mgr. Barbora Pittichová, Katarína Krchlíková

4 – 6 ročné deti

Facebook