Triedy

Školský rok 2021/2022

Katarína  Pikuláková, Danka Zitová

5 – 6 ročné deti

Tatiana Urbančoková, Iveta Hanková

2- 3 ročné deti

Viera Medeková, Iveta Janáčová

3 – 4 ročné deti

Jana Chudivániová, Nadežda Ďurkáčová

4 – 5 ročné deti

Mgr. Zuzana Karasová, Katarína Krchlíková

4 – 7 ročné deti

Facebook